Lopende projecten

Duurzame gebieden

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van alle gebiedsontwikkelingen in Rotterdam. Duurzame gebieden zijn toekomstbestendige gebieden met een goed leefklimaat. Dat betekent comfortabele en goed bereikbare woningen met lage energielasten, een aantrekkelijke buitenruimte, verantwoord vervoer, schone lucht, optimaal gebruik van voorzieningen, et cetera.

Bovendien zijn duurzame gebieden potentiële moneymakers. Denk aan energieneutrale of zelfs energieopwekkende woningen, grootschalige toepassingen van duurzame energie, zogenaamde smart grids en stadslandbouw. De toepassing van verschillende gecombineerde vormen van duurzame maatregelen levert renderende gebieden op die een toegevoegde waarde in zichzelf bergen. Deze duurzame gebieden vermijden toekomstige en verborgen kosten; ze zijn gezondheidsbevorderend, zijn voorbereid op klimaatverandering (adaptatie) en maken opnieuw gebruik van leegstaand vastgoed.