Lopende projecten

Industrie als verwarming

Van alle energie die we dagelijks gebruiken, gaat ruim de helft op aan warmte. Vaak nog uit aardgas, soms uit andere bronnen. Tegelijk is warmte een heel bruikbaar restproduct van de Rotterdamse industrie, met een potentieel van de warmtebehoefte van zo'n 1.000.000 huishoudens. Warmte die nu grotendeels wordt weggegooid.

Met restwarmte kunnen gebouwen en woningen onafhankelijk worden van aardgas uit Groningen of Rusland. Het is mogelijk industriële restwarmte op te vangen en naar stedelijke gebieden en glastuinbouw toe te leiden.

Dat gebeurt al: vanaf de Botlek lopen De Nieuwe Warmteweg en de Leiding over Noord langs de zuid- en de noordoever van de Nieuwe Waterweg, richting Rotterdam stad. De leidingen voeden daar het netwerk van de Rotterdamse stadsverwarming op een duurzame manier. Duurzaam, omdat er minder aparte brandstoffen nodig zijn om warmte op te wekken. Het is warmte die we immers anders zouden weggooien.


Warmtekoudevoorziening 2030 in Rotterdam

In april 2013 ondertekenden E.ON Benelux, Eneco, NUON, Stedin, Warmtebedrijf Rotterdam, Havensteder, Woonbron, Marktgroep Duurzaam Ontwikkelen Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Clean Tech Delta, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, DCMR en stichting Warmtenetwerk de Ambitieverklaring warmtekoudevoorziening voor de Rotterdamse omgeving 2030. Hierin schetsen de partijen een visie op een duurzamer, gezonder systeem voor warmte en koude, om zo een gezonder, schoner en groener Rotterdam te bewerkstelligen. De ondertekenaars committeerden zich daarmee aan de visie op warmte- en koudevoorziening in 2030. De aanleg van De Nieuwe Warmteweg en de Leiding over Noord zijn twee praktische stappen in de realisatie van die visie. Twee pilot-projecten in Rotterdam zullen helpen verder invulling te geven.


Regionaal netwerk

Rotterdam werkt mee in het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, een partnerverband van 27 partijen, die tot doel hebben 20 petajoule aan warmte duurzaam te maken in het jaar 2020. Dat is 14% van de lokale warmtevraag, en komt overeen met zo'n 350.000 woningen en 1.000 hectare glastuinbouw. Industriële restwarmte is daarbij een startmotor voor de Warmterotonde: een netwerk van warmteleidingen, waarop telkens nieuwe afnemers én aanbieders van warmte kunnen aansluiten. Aanbieders van restwarmte, geothermie of warmte uit warmte/koudeopslag.

Meer over de Warmterotonde en Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland.