Lopende projecten

Winst door wind

Om schone en toekomstbestendige energie te realiseren zet Rotterdam zich in voor meer duurzame energie zoals windenergie. Dit zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar maakt ons ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien is windenergie een onuitputtelijke energiebron.

De Rijksoverheid heeft het havengebied van Rotterdam aangewezen als een van de gebieden waar grootschalige windenergie gerealiseerd kan worden. Daarnaast hebben regionale overheden in samenwerking met provincie Zuid-Holland en andere organisaties afspraken gemaakt over locaties en de manier waarop windenergie gerealiseerd kan worden.

200 duizend huishoudens op windenergie

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om in 2025 350 MW windvermogen binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen te realiseren. 350 MW is genoeg voor het jaarlijkse energieverbruik van 200 duizend huishoudens. In het Rotterdamse havengebied staan inmiddels windturbines met een vermogen van ongeveer 150 MW. Daar komt tot 2020 nog eens 150 MW bij. Daarnaast werkt de gemeente samen met diverse bedrijven om in goed onderling overleg op eigen terrein ook windmolens te plaatsen. Voor een deel van deze projecten is het nog zoeken naar de juiste weg om te komen tot realisatie en exploitatie.

Financiële participatie voor de directe omgeving is inmiddels een voorwaarde bij de ontwikkeling van toekomstige windprojecten. Dit is dus duidelijke winst voor de Rotterdammer. Hoe de gemeente Rotterdam met de realisatie van windenergie wil omgaan, is in de Rotterdamse 'Leidraad windenergie' uitgewerkt.

Lees meer in het programma Duurzaam dichter bij de Rotterdammer van de gemeente Rotterdam.

Meer praktische informatie over windenergie en de stad vindt u op de website van de gemeente Rotterdam.