Lopende projecten

De zon als bron

Rotterdam zet samen met bewoners, bedrijven en instellingen in op schonere energie. Schonere energie draagt bij aan een schonere lucht, verbetert de concurrentiepositie van Rotterdamse bedrijven en geeft een impuls aan de werkgelegenheid.

Zonne-energie is één van de duurzame energiebronnen en drukt in vergelijking met conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu. Rotterdam wil ervoor zorgen dat meer Rotterdammers (burgers, bedrijven, instellingen) met zonne-energie aan de slag kunnen en gaan.

Rotterdam heeft veel zonpotentie. Onder meer door de 18,5 km2 aan platte daken, dat is 70% van het totale dakoppervlak in de stad. Bij de huidige techniek van zonnepanelen is de zonpotentie voor de stad (excl. bedrijventerreinen) circa 1.500 GWh. Daarmee kan zon zo'n 60% van de elektriciteitsbehoefte van de stad dekken (cijfers 2013). In 2030 streeft Rotterdam naar 1.000 GWh opgewekte zonne-energie. In 2018 20 GWh. Het type en aantal panelen bepalen uiteindelijk de hoeveelheid kWh op de meter.

Kijk voor meer informatie in het programma Duurzaam van de gemeente Rotterdam.