Lopende projecten

Circulaire economie

Eén van de Rotterdamse ambities is het vergroten van de circulaire economie in de stad. De 'Roadmap Circular Economy Rotterdam' beschrijft de visie daarop én geeft praktische handreikingen voor bedrijven en organisaties om zo zuinig mogelijk om te gaan met grondstoffen. Bijvoorbeeld door met slim ontwerp en bewust gedrag zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken (refuse), producten zo lang mogelijk mee te laten gaan (re-use) en producten aan het einde van hun levenscyclus zoveel mogelijk te recyclen. Door deze principes toe te passen, kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties samen de afvalberg verkleinen, en van afval nieuwe grondstoffen maken. Een circulaire economie brengt recycling op een hoger niveau: in schaalgrootte, in toepassingsmogelijkheden en in elke denkbare branche.

Download de 'Roadmap Circular Economy Rotterdam'.

Lees meer in het programma Duurzaam dichter bij de Rotterdammer van de gemeente Rotterdam.