Lopende projecten

Circulaire economie

Een van de Rotterdamse ambities is het vergroten van de circulaire economie in de stad. De 'Roadmap Circular Economy Rotterdam' beschrijft de visie daarop én geeft praktische handreikingen voor bedrijven en organisaties om zo zuinig mogelijk om te gaan met grondstoffen. Bijvoorbeeld door met slim ontwerp en bewust gedrag zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken (refuse), producten zo lang mogelijk mee te laten gaan (reuse) en producten aan het einde van hun levenscyclus zoveel mogelijk te recyclen. Door deze principes toe te passen kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties samen de afvalberg verkleinen, en van afval nieuwe grondstoffen maken. Het vraagt om anders denken en kijken naar de stad. Een circulaire economie brengt recycling op een hoger niveau: in schaalgrootte, in toepassingsmogelijkheden en in elke denkbare branche.

Door samen op te trekken, kennis te delen en samen te werken kunnen we ontdekken wat nodig is. Met elkaar versnellen we de beweging. Hoe we dat doen? Daar is geen vastomlijnde route voor. We tonen lef, proberen dingen uit en we leren met vallen en opstaan. We experimenteren en zetten door als het kansrijk is. Zo maken we met elkaar dingen mogelijk en werken we toe naar een circulair economie in Rotterdam.

Meer weten?

Download de 'Roadmap Circular Economy Rotterdam'.

Lees meer in het programma Duurzaam dichter bij de Rotterdammer en het plan van aanpak Rotterdam Circulair van de gemeente Rotterdam.

Of laat je inspireren door de mooie voorbeelden die we voor Rotterdam hebben gebundeld op Rotterdamcirculair.nl